Главная » Статьи » Ответственные документы

Протокол рабочей группы образец
протокол рабочей группы образец

Протокол - Зразок

НАЗВА УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

оперативної наради керівництва РУ ГУ МВС України в м. Києві

12.09.2006                                                                                м. Київ

Голова зборів: Шульга С.В.

Секретар: Цибуленко Т.В.

Присутні: оперативні працівники Управління у складі 15 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про хід виконання планових завдань на друге півріччя 2006 року.

2. Різне.

СЛУХАЛИ: інформацію Музики П.М. про хід виконання планових завдань на друге півріччя 2006 року.

ВИСТУПИЛИ: (хто, з приводу чого) УХВАЛИЛИ:

1. Заслухану інформацію взяти до відома.

2. Начальникам відділів забезпечити в повному обсязі виконання планових завдань.

3. Начальникові відділу Мормілю Т.В. організувати роботу насамперед щодо. До 01.12.2006 з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених під час обговорення, доопрацювати окреме рішення з даного питання і доповісти начальникові Управління Павлову П.М.

Голова наради    (підпис)    С.В.Шульга

Секретар    (підпис)    Т.М.Харченко

Примітка до Протоколу:

Протокол - документ, у якому фіксується хід обговорення питання й ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях, конференціях із зазначенням місця, часу й мети, складу присутніх та змісту доповідей.

Протокол укладає офіційна, компетентна особа, що засвідчує той чи інший факт. Залежно від повноти висвітлення ходу засідання чи наради протоколи бувають:

1. Стислі, де фіксуються лише ухвали. У них вказується порядок денний, прізвища доповідачів, тих, хто виступив у дебатах та прийняті рішення.

2. Повні, що містять виклад виступів і дають можливість скласти враження не тільки про характер зборів чи наради, а й про діяльність структури в цілому.

3. Стенографічні, де всі виступи записуються дослівно.

Реквізити протоколу:

— назва структури, в якій складено документ

— назва виду документа (протокол)

— порядковий номер протоколу

— назва зборів, засідання, наради із зазначенням їх характеру (розширена нарада, загальні збори тощо)

— дата і місце проведення

— кількісний склад учасників. Якщо їх багато, то слід вказати кількість при¬сутніх і додати до протоколу реєстраційний лист

— посада, ініціали, прізвище керівників зборів (голови, секретаря, членів президії)

— порядок денний, де питання записуються в називному відмінку

— текст

— перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок

— підписи керівників зборів, засідання чи наради (голови і секретаря).

Вимоги до оформлення протоколу:

1. Протокол оформляють на загальному аркуші формату А4.

2. Датою протоколу є дата засідання.

3. Протоколи нумеруються у межах календарного року.

4. Заголовок містить такі відомості: вид наради (засідання, збори, нарада), назва колегіального органу та питання, які обговорюються).

5. Текст протоколу.

5.1. Вступна частина має постійну інформацію (голова зборів, секретар, були присутніми).

5.2. Прізвища членів колегіального органу та запрошених записуються в алфавітному порядку (окремо члени комісії, окремо - запрошені). їх друкують в один рядок через один інтервал. Прізвища запрошених слід вказувати, якщо їх кількість не перевищує 15. Інакше до протоколу додається список присутніх.

5.3. Вступ протоколу закінчується порядком денним. Після слів «ПОРЯДОК ДЕННИЙ» ставлять дві крапки і через два інтервали нижче друкують з абзацу порядкові номери питань.

5.4. Головна частина тексту протоколу складається згідно з пунктами порядку денного. Текст будується за схемою: СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - УХВАЛИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ).

5.5. Слово СЛУХАЛИ друкують великими літерами, перед словом ставиться цифра, що відповідає питанню, після слова ставиться дві крапки. Ініціали, прізвище доповідача пишуться у родовому відмінку з нового рядка після прізвища ставиться тире і з великої літери пишуть зміст доповіді у вигляді прямої мови.

5.6. Слово ВИСТУПИЛИ друкують великими літерами, після нього ставлять дві крапки, ініціали і прізвище пишуть у називному відмінку з абзаца, в дужках вказують посаду, потім ставиться тире і з малої літери друкують зміст доповіді.

5.7. Запитання доповідачу і відповіді входять до розділу ВИСТУПИЛИ й оформляються так само.

5.8. Слово УХВАЛИЛИ друкують великими літерами через два інтервали нижче попереднього тексту.

протокол рабочей встречи образец

19 марта 2015 - 21 просмотров

Образец бланка протокола рабочей встречи президента ОАО. * Образец бланка протокола рабочей встречи президента ОАО "РЖД" и руководителя субъекта Российской Федерации и пример его оформления.Протокол по итогам рабочей встречи Заместителя. * 28 окт 2013. Протокол по итогам рабочей встречи Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, специального представителя . Протокол заседания или собрания, его содержание и образец. * В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях и конференциях. Протокол оформляется на общем бланке.ПРОТОКОЛ выездного совещания рабочей группьг. * ПРОТОКОЛ выездного совещания рабочей группьг. Министерства сельского хозяйства. Российской Федерации г. Рузаевка, Республика Мордовия.Образец протокола заседания комиссии | Делопроизводство * Рассмотрим образец полного протокола заседания комиссии. по проведению чего-либо или заседания совета, рабочей группы, комитета и т.п .ПРОТОКОЛ Рабочего совещания проекта «ИУВР-Фергана» г. * 30 апр 2012. оформлено в виде Протокола или меморандума рабочей встречи. В качестве образца был предложен протокол, подписанный и между . ПРОТОКОЛ совещания Рабочей группы «Поставки АТИ. * 1 авг 2014. Протокол совещания Рабочей группы «Поставки АТИ», 1 августа 2014. 1. Предложения по формированию Рабочей группы «Поставки . Подготовка совещаний и оформление протокола * Реквизиты протокола, варианты его оформления и образцы целых. В любом случае, когда речь заходит об организации встречи более чем 3 человек, . ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Открытие совещания * СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОТОКОЛА И ПРОГРАММА РАБОТЫ. выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола) и Рабочая группа II под . Протокол заседания совместной рабочей группы * Протокол заседания совместной рабочей группы. кооперации дать жизнь этому проекту, сделать опытные образцы), Раннев А.И. (вопросы – есть ли . Протокол заседания рабочей группы по проекту федерального. * ПРОТОКОЛ. Председательствовал председатель рабочей группы. Минобрнауки России организовать проведение рабочих встреч с членами.Протокола государственных закупок * Протокол об итогах государственных закупок услуг доступа к сети Интернет. Протокол встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению. Пресс-релиз о рабочей встрече по обсуждению отдельных положений . Пример протокола рабочего совещания * Протокол заседания рабочей группы Окружной комиссии по упорядочению разрытий при производстве строительных работ на территории Восточного  . Анонсы и протоколы заседаний Общественного совета * Анонс рабочей поездки членов Общественного совета при МВД по РБ в. Кармаскалы. В плане работы: встреча с личным составом, знакомство с . Протокол встреч сербской и российской сторон по проведению. * 2 июл 2014. Протокол встреч сербской и российской сторон по проведению конкурса на проект. Господин министр отметил важность рабочей поездки. Тем не менее памятник являет собой уникальный образец . Федеральная таможенная служба - "Калининградский транзит" * 31 янв 2011. Образцы документов · Описание электронной копии транзитной. Протокол рабочей встречи, состоявшейся в Вильнюсе 17-18 . Протокол консультативной встречи по обсуждению. * Протокол консультативной встречи по обсуждению Субрегиональной. Патае, Тайланд и является образцом, по которому будет разрабатываться сама. В качестве информации по подготовке НСУР РК- создана рабочая группа . Помощь: Составление и оформление протокола * Протокол - документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и. и учета документов в ведомственных архивах рабочей документации и . Образец заполнения протокола общего собрания работников * Образец заполнения протокола общего собрания работников. Приложение №2. Общество с ограниченной ответственностью «Заря». ПРОТОКОЛ № . ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ И ЭТИКЕТ * Образцы официального приглашения на прием и ответа на приглашение. протокола в части организации встреч, бесед, приемов, оформления деловой. техническое обеспечение учебной дисциплины изложены в рабочей.

Образец. Форма протокола

ФОРМА ПРОТОКОЛА

Наименование

предприятия

ПРОТОКОЛ

"__"______ 20__ г.

Nо. ______________

__________________

__________________

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

__________________________ - ___________________________________

(Ф.И.О. должность)               (содержание доклада)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ:

___________________________ - __________________________________

(Ф.И.О. должность)            (содержание выступления)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Протокол — документ колегіального органу, у якому

фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій,

засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст

доповідей, виступів, що заслухані, та ухвали з обговорених

питань.

Протокол укладає офіційна, компетентна особа, що

1. Стислі, де фіксуються лише ухвали.

2. Повні, що містять, крім ухвал, виступи доповідачів та

інших учасників зборів, нарад, засідань.

3. Стенографічні, де усі виступи записано дослівно.

1. Назва виду документа (протокол).

2. Порядковий номер протоколу.

3. Назва зборів, конференції, засідання, наради і

зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада,

наради (голови й секретаря).

Текст протоколу, складений на підставі виступів учасників

зібрань, має бути стислим, точним, зрозумілим, лаконічним.

Він складається з позицій відповідно до пунктів порядку

денного. Позиції формулюються так: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ,

УХВАЛИЛИ.

Слово «СЛУХАЛИ» пишуть в одному рядку з цифрою, що

позначає порядок питання, ставлять після нього двокрапку.

Прізвище та ініціали доповідача треба писати з нового рядка

в називному відмінку, підкреслювати, а після ініціалів

ставити тире й викладати зміст доповіді за фор ою прямої мови.

Якщо наявний текст доповіді, це необхідно позначити у

Протокол заседания аттестационной комиссии

Протокол является главным документом в процессе проведения аттестационных мероприятий на предприятии, так как в нем отображаются все сведения о ходе и конечных результатах проверки сотрудников.

Образец протокола заседания аттестационной комиссии

Для данного документа унифицированной формы не предусмотрено, из-за чего не только форма протокола, но и порядок его оформления и заполнения обязательно должны быть занесены в положение о проведении аттестационных мероприятий сотрудников .

На заседании комиссии ведение протокола обычно предоставляется секретарю либо одному из членов комиссии (по решению председателя).

Как правило, в него заносятся следующие данные:

 • Номер документа и дата заседания комиссии.
 • Список сотрудников, которые были приглашены на заседание, и перечень участников комиссии.
 • Сведения об аттестуемом сотруднике (ФИО, подразделение, должность).
 • Краткое изложение сообщения аттестуемого сотрудника о работе по должности, что он занимает, заданных ему вопросах и прямых ответах на них.
 • Итоговые результаты голосования, подсчет количества голосов «против» и «за» оценки работы сотрудника, а также принятие решения комиссии о несоответствии или соответствии сотрудника занимаемой должности на предприятии.
 • Правильно составленный протокол (без помарок и подчисток) подписывается секретарем и главой комиссии, после этого делать различные дополнения или изменения в нем не разрешается.

  Итоги аттестации сотрудника (решение комиссии и результаты голосования) в обязательном порядке заносятся в его аттестационный лист. а затем протокол необходимо передать на хранение в кадровый отдел.

  Скачать бланк протокола аттестационной комиссии (Размер: 56,0 KiB | Скачиваний: 7 849)

  Устарел бланк или статья? Пожалуйста нажми!

  Источники: pravo-porada.com.ua, rznu.com.ua, www.bddo.ru, dilova.at.ua, mirblankov.ru

  Категория: Ответственные документы | Добавил: pavloann (02.07.2015)
  Просмотров: 1282 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar